Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 2, 2010
Image Size
3.1 MB
Resolution
2335×2304
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
840
Favourites
35 (who?)
Comments
6
Downloads
44
×
Diary by nguyenshishi Diary by nguyenshishi
water color , canson paper
Add a Comment:
 
:iconicecheetah:
icecheetah Featured By Owner Aug 6, 2010
Really attractive!
Reply
:iconmsletter:
MsLetter Featured By Owner Aug 4, 2010  Hobbyist Digital Artist
nhìn tranh này có cảm giác ŕt d̃ chịu, nhn ṿt d̃ thương, với lại t cũng thích cách bà x́p b́ cục nữa, ủng cái là cánh tay phải của c bé to quá, mà lại nằm g̀n giữa tranh, nn nó cứ đ̣p vào mắt t
à mà ḿy cúng lá g̀n chữ story vừa to dài vừa đ̀u nhau răm rắp, nhìn hơi phản tự nhin bà ạ '_'
Reply
:iconnguyenshishi:
nguyenshishi Featured By Owner Aug 4, 2010  Professional Traditional Artist
haha. ci l đ tui copy quăng z chứ đu. =))
Lc đầu c ci l khc nhưng mờ tranh n vẽ hỏng bn kia nn ko t lun
: > thanks cm b
Reply
:icondanghieu:
Danghieu Featured By Owner Aug 2, 2010  Hobbyist Traditional Artist
nhẹ nhng :love: :love:
sao ss chưa t ci dy tay :I
Reply
:iconnguyenshishi:
nguyenshishi Featured By Owner Aug 3, 2010  Professional Traditional Artist
: > ci bức ny cn 1 khc nữa ở bn kia nhưng m t hỏng ri nn hem t nữa, cắt con b ny ra đ m : >>
Reply
:icondanghieu:
Danghieu Featured By Owner Aug 3, 2010  Hobbyist Traditional Artist
nhưng nhn vẫn yu :P
Reply
Add a Comment: